Nasz regulamin, przeczytaj uważnie....

 • Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

 • Opłata klimatyczna jest wliczona w cenę wynajmu.

 • Do mieszkania w domku uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane. Najemca nie może przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

 • Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7.00 do 22.00.

 • Przebywanie w domku osób które nie są zameldowane, po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób wg cennika.

 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń domku powstałe z winy jego lub jego gości.

 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić właścicielowi domku bezpośrednio przy zakwaterowaniu w domku. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było bez uszkodzeń.

 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest: palenie papierosów w domku, palenie grilla na tarasie, palenie świeczek w domku i na tarasie, zostawianie otwartego kominka;

 • W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia opłaty nie podlegają zwrotowi.

 • Wykupiony pobyt w domku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do Najemcy.

 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznej zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenia domku.

 • Przyjazd ze zwierzętami domowymi jest możliwy tylko po wcześniejszej uzyskaniu na to zgody właściciela.

 • Korzystanie z placu zabaw, trampoliny i basenu może odbywać się tylko pod nadzorem dorosłych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

 • Wynajęcie domku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

                                                                                               

 

 

 

 

                                       Dziękujemy za wyrozumiałość

Życzymy miłego pobytu